Клініко-діагностична лабораторія

Правильний і вчасно поставлений діагноз – запорука успішного лікування. Діагностика захворювань – процес складний. Лікар робить висновки про стан пацієнта, спираючись на власні спостереження, на загальну клінічну картину, на дані різних  досліджень. Одною із найважливіших ланок в цьому діагностичному ланцюжку є лабораторні методи обстеження пацієнта.

Лабораторна діагностика є одним з найбільш інформативних і точних типів досліджень, що дозволяє виявити порушення на клітинному рівні до появи помітних симптомів захворювання і скарг пацієнта. Клініко-діагностична лабораторія проводить повний комплекс клінічних лабораторних досліджень, які необхідні для своєчасного виявлення патологічних змін, а також правильної постановки діагнозу і призначення відповідного лікування.

Перелік лабораторних досліджень, що проводяться в клініко-діагностичній лабораторії по рівню надання допомоги і стандартам, відповідає вимогам КНП « Міський клінічний пологовий будинок № 6» ХМР.  

Перелік  лабораторних   досліджень:

 1. Загальнокліничні дослідження
  1. Загальний аналіз крові
   • Клінічний аналіз крові (ручний підрохунок  лейкоформули);
   • Аналіз крові розгорнутий (тромбоціти+ час згортання крові);
   • Клінічний аналіз крові+час згортання крові.
  2. Дослідження сечі
   • Загальний аналіз сечі (ручна мікроскопія осаду сечі);
   • Аналіз сечі по Земницькому;
   • Аналіз сечі по Нечипоренко;
   • Білок в сечі (ранкова, добова);
   • Глюкоза в сечі (ранкова, добова).
 2. Дослідження системи згортання крові
  • Протромбіновий час (ПЧ);
  • Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС);
  • Протромбінова активність за Квіком;
  • Тромбіновий час (ТЧ);
  • Активований частковий тромбопластиновий  час (визначення  АЧТЧ);
  • Кількісне визначення  фібрину.
 3. Біохімічні дослідження
  • Аланінамінотрансфераза (АЛаТ);
  • Аспартатамінотрансфераза (АСаТ);
  • Загальний білок;
  • Креатинін;
  • Сечовина;
  • Глюкоза;
  • Білірубін фракцiйно (прямий, непрямий, загальний);
  • Глюкозотолерантний тест.
 4. Імунологічні дослідження
  • Визначення груп крові за системою АВ0 та Rh;
  • Антирезуснi антитіла;
  • Проба Кумбса (пряма);
  • Експрес-тест на ВІЛ.
 5. Мікроскопічні дослідження
  • Мікроскопія виділень із жіночих статевих органів на мікрофлору (на склі);
  • Мікроскопічні дослідження на наявність наявність гонококів;
  • Мікроскопічні дослідження на наявність трихомонад;
  • Мікроскопічні дослідження на наявність дріжжеподібних грибів.
 6. Цитологічні дослідження
  • Цитологiчне дослiдження видiлень з молочної залози;
  • Цитологічне дослідження на атиповi клiтини;
  • Цитологічне дослідження (аспірат з порожнини матки).

КНП "Міський клінічний пологовий будинок № 6" ХМР

kh_6_pologovy@ukr.net